TORC ชิลด์หมวกรุ่น T-1 SILVER

฿1,700

ตัวเลือกสินค้า :


จำนวน
 


รายละเอียด

TORC ชิลด์หมวกรุ่น T-1 SILVER

SKU:฿1,700.00

TORC ชิลด์หมวก T-50 ช่วยตัดลดแสงภายนอก  ป้องกันปกป้อง UV 90%

TORC ชิลด์หมวก T-1 Silver

 ความเข้มรับแสงระดับเดียวกับ Smoke !

ช่วยตัดลดแสงภายนอก

รองรับการใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืน

 ป้องกันปกป้อง UV 90%